TEAM

THE CURRENT TEAM OF UAS DTU

 

TEAM CAPTAIN

HARSH PANWAR, 3rd Year

 

PROJECT MANAGER

PRANSH RANA, 4th Year

 

TEAM MENTOR:

Dr. VIKAS RASTOGI

Professor
Department of Mechanical Engineering
Delhi Technological University

 

 

AIRFRAMES DEPARTMENT

 

HEAD: HARSH PANWAR, 3rd Year

TECHNICIANS:

DAKSH KUHAAD, 2nd Year

KARAN BHARDWAJ, 2nd Year

NIKHIL SETHI, 2nd Year

PRANJAL SHIVA, 2nd Year

ROHAN SHARMA, 2nd Year

ROHAN MALIK, 2nd Year

 

AVIONICS DEPARTMENT

 

HEAD: AKSHATH SINGHAL, 3rd Year

TECHNICIANS:

ANUJ AGGARWAL, 2nd Year

DAKSHITA JOSHI, 2nd Year

 

SOFTWARE DEPARTMENT

 

HEAD: SUVI VARSHNEY, 3rd Year

TECHNICIANS: 

SHREYA SRIVASTAVA, 2nd Year

TRIPT SHARMA, 2nd Year

VAIBHAV KUMAR, 2nd Year

VIKAS TOMAR, 2nd Year

 

PAST MEMBERS OF UAS DTU

 

TEAM 2k17:

 • ROHAN PRATAP SINGH
 • RISHAB DAGUR
 • HARSH RAJ CHAUHAN
 • AKASH GARG

 

TEAM 2k16:

 • DIVYA SANGHI 
 • PARTH CHOPRA
 • A.L.G PRASAD

 

TEAM 2k15:

 • SHIVAM GAUTAM
 • DEVESH SHARMA
 • VIPUL AGGARWAL

 

TEAM 2k14:

 • LAKSHAY CHAUHAN
 • BHAVYA NARAIN GUPTA
 • SHIVANG BAWEJA
 • HARSH AGGARWAL

 

TEAM 2k13:

 • JAYANT MALANI
 • VAIBHAV CHAUHAN
 • RISHI RAJ CHOPRA
 • RAGHVENDRA GAUTAM
 • KVSR HAREEN

 

TEAM 2k12:

 • GAURAV GUPTA
 • SUBHASHISH SAMSAL
 • NIHAR KHURANA
 • KUMAR SHAURYA SSHANKAR

 

TEAM 2k11:

 • Rochak Chadha
 • Abhay Kaul
 • Arjit Arora
 • Gautam Madaan
 • Sahil Kapoor 

 

PAST MENTORS:

 

Dr. N.S. Raghava

  Associate Professor
  Department of I.T.
  Delhi Technological University
  Faculty Advisor
 

  Prakash M. Sesha

  Program Manager
  Lockheed Martin Corporate
  Engineering & Technology, USA

 

  Dr. D.S. Nagesh

  Professor
  Department of Mechanical Engineering
  Delhi Technological University

 

Guy Bradley

Manager, Northrop Grumman Corporation
Former Avionics Chief, US Navy

 

  John Sheeshan

  Sr. Systems Engineer<> Lockheed Martin Corporate
  Engineering & Technology, USA

 

  Prof. P.B. Sharma

  Former Vice Chancellor
  Delhi Technological University

 

  Peter Drewes

  Senior Manager, Corporate 
  Engineering & Technology
  Lockheed Martin Corporate 
  Engineering & Technology, USA