Project Manager

AMAN VIRMANI

Student Advisor

TUSHANT YADAV

Student Advisor

NITIN SHARMA

Student Advisor

NISHKARSH SHARMA

Executive Positions

Team Captain
Anand Mohan Singh
Vice Captain Technical
Saransh Agarwal
Vice Captain Executive
Shubhodeep Shiv Aditya
Airframes Head
Sampreet Bharali
Avionics Head
Tushar Singh
Software Head
Anunay
Operations Head
Priyanshi Jain

Software Technicians

Japnit Singh

Harshit Gupta

Nilesh Aggarwal

Vaibhavi

Avionics Technicians

Kartikey Aggarwal

Atiraj Anand

Vayam jain

Varun Shubh Modi

Airframe Technicians

Sarthak Sinha

Astik Srivastava

Shalini Nawariya

Kunal Saini

Arun Ravindranath

Chinmay Shahi