Project Manager

Aniket Gupta

Student Advisor

Joyraj Bhowmick

Student Advisor

Saurav Ahlawat

Student Advisor

Anurag Singh

Student Advisor

Parth Mahajan

Executive Positions

Team Captain
Aman Virmani
Vice Captain
Tushant Yadav
Airframes Head
Nitin Sharma
Avionics Head
Nishkarsh Sharma

Software Technicians

Japnit Singh

Harshit Gupta

Ananya Komal Singh

Pankaj

Anunay

Rahul Verma

Harshit Nahata

Nilesh Aggarwal

Sandeep Swain

Arpan Garg

Avionics Technicians

Saransh Agarwal

Tushar Singh

Priyanshi Jain

Kartikey Aggarwal

Atiraj Anand

Vayam jain

Abhishek Gupta

Rithwick Sethi

Airframe Technicians

Shubhodeep Shiv Aditya

Anand Mohan Singh

Abhishek Prajapati

Sampreet Bharali

Sarthak Sinha

Astik Srivastava

Armaan Kumar

Corporate

Avyay Gupta

Aadhya Roy